2007/Feb/05

หมวดบ้าน

4.1 โครงสร้าง

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

หลังคา

หลังคาเฮียน

เชิงชาย

ปั้นซาย

ขื่อ

คือบ้าน

กระดาน

กะด๋าน

แป

คือบ้าน

รอด

ลอด

ประตู

ป๊ะตู๋บ้าน

ช่องลม

ซ่องลม

หน้าต่าง

หน่าต่าง

ลูกกรง

ลูกก๋ง

บันได

บั๋นได๋

รางน้ำ

ลางน่าม

เสา

เสา

รั้ว

ฮั่ว

เสาเอก

เสาเอก

ห้องนอน

ห่องนอน

เสาเข็ม

เสาเข็ม

ห้องน้ำ

ห่องน่าม

อกไก่

อ๊กไก่

ห้องครัว

ห่องคั้ว

กลอน

ก่อน

ห้องโถง

ห่องโถง

บานพับ

บ๋านพับ

ห้องรับแขก

ห่องลับแขก

จั่ว

จัว

ระเบียง

ละเบี๋ยง

ปูน

ปูน

พื้น

ผื่น

เหล็กเส้น

เล็กเส่น

วงกบ

ว๊งกบ

ฝา

ฝาบ้าน

ปั้นลม

ปั้นลม

4.2 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

โต๊ะ

โต๊ะ

ชั้นวางของ

ซั่นวางของ

เตียง

เตี๋ยง

ตู้เย็น

ตู้เหญ่น

ตั่ง

ตัง

ชุดรับแขก

ซุดลับแขก

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื่อผ่า

แจกัน

แจ๋กั๋น

เสื่อ

สาด

พรม

พ่มเซ็ดตี๋น

โต๊ะเครื่องแป้ง

โต๊ะเคื่องแป้ง

กรอบรูป

กอบลูบ

ลิ้นชัก

ลิ้นซัก

กระจก

แวน

ตู้โชว์

ตู้โซ้

โคมไฟ

โค้มไฟ้

ตู้กับข้าว

ตู้กั๊บเข่า

ม้านั่ง

โต๊ะ

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูซา

เก้าอี้

เก้าอี้

หิ้งพระ

ฮ่านพะ

มู่ลี่

มู่ลี่

ที่นอน

ที่นอนพะ

กล้องถ่ายรูป

ก้องถ่ายหลูบ

ฟูก

เซือ

พัดลม

พัดล้ม

เปล

อู

เครื่องเสียง

เคื่องเสียง

เครื่องซักผ้า

เคื่องซักผ่า

4.3 เครื่องใช้ในห้องน้ำ

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

สบู่

สบู่

ฝักบัว

ฝักบั๋ว

ยาสีฟัน

หญ่าสีฟั้น , หญ่าสีแข่ว

ก๊อกน้ำ

ก้อกน่าม

ถังน้ำ

ถังน่าม

อ่างล้างมือ

อางล่างมื้อ

สายยาง

ซ่ายหญ่าง

อ่างอาบน้ำ

อางอาบน่าม

โอ่ง

โอ่ง

ขัน

ขัน

ตุ่ม

ตุ่ม

แปรงสีฟัน

แป่งสีฟั้น

กะละมัง

กะละมั่ง

แป่งสีแข่ว

ราว

ล่าว

โถส้วม

โถส่วม

หวี

หวี

ยาสระผม

หญ่าซะผม

4.4 เครื่องใช้ในห้องครัว

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ครก

คก

ชะลอม

ซะหล่อม

สาก

สาก

กล่อง

ก่อง

กระชอน

กะซ่อน

ถังขยะ

ถังขะญ่ะ

กระทะ

กะทะ

ไม้กวาด

ไม่กวด

ตะหลิว

ตะหลิว

แก้วน้ำ

แก้วน่ำ

ตะบวย

กะบ๋วย

ปี๊บ

ปี้บ

ตะเกียบ

ตะเกียบ

กระจาด

กะจาด

ชาม

ซ่าม

ตะแกรง

ตะแก๋ง

จาน

จาน

กระติ๊บข้าว

กะติ๊บเข่า

ช้อน

บ่วง

กองเข่า

ถ้วย

ถ่วย

ทัพพี

ทับพี่

โถ

โถ

หวด

หวด

ตะกร้า

กะต่า

โหล

โหล

กระด้ง

กะด้ง

ถ่าน

ถ่าน

กระต่ายขูดมะพร้าว

กะต่ายขูดบักพ่าว

ฟืน

ฟื้น

ไห

ไห

เตาแก๊ส

เต๋าแก๊ส

หม้อ

หม่อ

กระติก

กะติ๋ก

เขียง

เขียง

กาน้ำ

ก่าน่าม

กระสอบ

กะสอบ

มีด

หมีด

กระบุง

กะบุ๋ง

เข่ง

เข่ง

ขวด

ขวด

กระบอก

กะบอก

4.5 เสื้อผ้าและวัสดุที่ทำจากผ้า

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

เสื้อยืด

เสี่ยยืด

ผ้าอ้อม

ผ่าอ้อม

เสื้อเชิ้ต

เสี่ยเชิ้ต

ผ้าขาวบาง

ผ่าแพ๊บ่าง

ชุดชั้นใน

ซุดซั่นใน๊

โจงกระเบน

โจ๋งกะเบ็น

กางเกงใน

ก๋างเก๋งลิง , ส่งอึ้ง

ถุงเท้า

ซบตี๋น

ถุงน่อง

ถงน่อง

เสื้อกันฝน

เสี่ยกั๋นเปียก

ผ้าพันคอ

ผ่าแพ๊เคี๊ยนคอ

ชุดนอน

ซุดน่อน

ผ้าห่ม

ผ่าฮม

เสื้อกันหนาว

เสี่ยกั๋นหนาว

ผ้าม่าน

ผ่าม่าน

หมวก

หมวก

ผ้าถุง

สิ่น

สไบ

ผ่าเคี๊ยนบา

ผ้าขาวม้า

ผ่าแพ๊ขาวม่า

มุ้ง

มุ่ง

ผ้าเช็ดหน้า

ผ่าแพ๊แจ่

ผ้าปูเตียง

ผ่าปู่เตี่ยง

ผ้าเช็ดตัว

ผ่าเซ็ดโต่

กระโปรง

กะโป๋ง

ผ้าเช็ดเท้า

ผ่าเซ็ดตี๋น

ถุงมือ

ซบมือ

4.6 เครื่องประดับ

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

เข็มขัด

เข็มคัด

กระเป๋าหนัง

กะเป๋าหนัง

นาฬิกา

โม๊ง

กำไลข้อเท้า

กำไลขอตีน

ต่างหู

ตุ้มหู

สร้อย

สายส่อย

รองเท้า

เกิบ

จี้

จี้ใส่สายส่อย

กำไลข้อมือ

ปอกมือ

แหวน

ปอกมือ

4.7 เครื่องมือช่าง

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ค้อน

ค่อน

สว่าน

สะหว่าน

ตะปู

ตาปู๋

กุญแจ

กุ่ญแจ่

ขวาน

ขวน

กบไสไม้

กบใส่ไม่

สิ่ว

ซิว

กรรไกร

ตะไก่ , มีดตัด

เลื่อย

เลี่ยย

น็อต

น้อต

ไขควง

ไขค้วง

ประแจ

กุ้ญแจ

ตะไบ

ตะไบ

หมวดอวัยวะ

5.1 อวัยวะภายนอก

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

จมูก

ดั่ง

หน้าอก

เอิก

ปาก

ปาก

ฟัน

แข่ว

หู

หู

หัว

หัว

แขน

แขน

หนัง

หนัง

ขา

ขา , ตีน

บ่า

บาไล

นิ้วโป้ง

นิ่วโป้

ไหล่

บาไล

นิ้วชี้

นิ่วซี่

แข้ง

หน่าแค้ง

นิ้วกลาง

นิ่วก๋าง

อวัยวะเพศชาย

หำ

นิ้วนาง

นิ๋วน๋าง

อวัยวะเพศหญิง

ปิ๊

นิ้วก้อย

นิ่วก้อย

ข้อพับ

ข่อพับ

มือ

มื่อ

รักแร้

ขี่ละแฮ่

ข้อศอก

ค้อสอก

ลิ้น

ลี่น

หัวเข่า

หัวเคา

ท้อง

ท่อง

ตาตุ่ม

ตุ้มม่อง

สะดือ

สายปื่อ

หน้าผาก

หน่าผาก

หลัง

หลัง

แก้ม

แก้ม

เอว

แอ๋ว

หน้า

หน่า

ขมับ

ขมับ

สะโพก

กะโพก

พุง

ท้อง

ก้น

ดาก

ริมฝีปาก

พี้ซ่บ

เท้า

ตีน

เหงือก

เหงียก

ท้ายทอย

กะด้น

นม

น้ม

5.2 อวัยวะภายใน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

กระเพาะอาหาร

กระเพาะ , พูง

สมอง

สมอง , ขมอง

กระเพาะปัสสาวะ

กะเพาะเญี่ยว

ลิ้นไก่

ลิ่นไก่

ไส้ติ่ง

ใส่ติง

ซี่โครง

ซี่โค้ง

มดลูก

มดลูก

ลิ้นปี่

ลี่นปี่

รากฟัน

ฮากแข่ว

กระเดือก

เดียกไก๊

ไต

ไต

เส้นเลือดใหญ่

เส่นเลียดใหญ่

ปอด

ปอดพ

กล้ามเนื้อ

ก้ามเนี่ย

ตับ

ตั๋บ

เส้นเอ็น

เส่นเอ่น

หัวใจ

หั้วใจ๋

ไขสันหลัง

ไค๊สันหลัง

ม้าม

ม่าม

5.3 ส่วนย่อยอื่นๆ

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

เลือด

เลียด

ปัสสาวะ

เยียว

ขนหน้าแข้ง

ขนหน่าแคง

ขี้ไคล

ขี่กะหลืน

ขนคิ้ว

ขนคิ่ว

เหงื่อ

เฮีย

ขนตา

ขนต๋า

ขนรักแร้

ขนขี่ตะแล่

ผม

ผม

หนวด

หนวด

เล็บ

เลบ

เครา

เค๊า

น้ำตา

น่านต๋า

หนอง

หนอง

น้ำเหลือง

น่านเหลียง

อุจจาระ

ขี่

5.4 ความพิการทางร่างกาย

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ด้วน

ขาด

กุด

ก้อม

ตาบอด

ต๋าบอด

อัมพาต

คนเป็นล๊อย

หูหนวก</